top of page

הסדרי נגישות

 
בחצר פועלת רבות בכדי להנגיש את שירותיה עבור אנשים עם מוגבלויות, במטרה להעניק חווית שירות העונה אשר עונה לדרישותיהם.
רכזת הנגישות בחברה הינה אביבה שומר. לכל פנייה בנושא נגישות האתר או החנות נשמח שתפנו אלינו:
בטלפון - 08-6728861 
או בדואר אלקטרוני:  bahatzer@gmail.com

בחנות בחצר ניתן למצוא: חניות נכים, שירותי נכים, עזרים לכבדי שמיעה וכן קופה נגישה.
 
אתר האינטרנט של החברה אנו נצמדים להנחיות הנדרשות להנגשה לאתרי אינטרנט בתפריט ההנגשה מוצגים אפשרויות המותאמות למשתמשים עם מוגבלויות שונות. מידע מלא על הנגשת האתר נתין למצוא בתפריט הנגישות תחת כפתור הנגשת האתר.


 

bottom of page